Welkom op de website van stichting Wan Okasi. Hier leest u alle relevante informatie over de stappen die worden ondernomen om te komen tot gelijke rechten voor de mens met een beperking in Suriname.

De Stichting Wan Okasi wil de sociaal-maatschappelijke en economische positie van mensen met een beperking verbeteren. Dit doel wil de stichting bereiken door:

De Stichting Wan Okasi wil de sociaal-maatschappelijke en economische positie van mensen met een beperking verbeteren. Dit doel wil de stichting bereiken door:

Hulp

De situatie van elke persoon met een beperking in kaart te brengen, zodat zowel individuele als groepsgerichte hulp kan worden geboden.

Training

Mede zorg te dragen voor aangepaste sociaal-maatschappelijke begeleiding, onderricht, training en scholing.

Activiteiten

Activiteiten en/of projecten die bevorderlijk zijn voor de maatschappelijke en economische vooruitgang van mensen met een beperking te plannen, ondersteunen en uit te voeren.

Relaties

Relaties aan te gaan met nationale en internationale instellingen en/of organisaties die de doelen van de stichting onderschrijven.

Handelingen

Alle verdere handelingen te verrichten die met de punten a tot en met d in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn voor zover wettelijk toegestaan.

Zorgvervoer op maat

Wan Okasi Zorgvervoer verzorgt het vervoer voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en seniorenburgers die minder valide zijn. De chauffeurs en begeleiders van Wan Okasi Zorgvervoer zijn speciaal hiervoor opgeleid en zijn ervaren in de omgang met deze doelgroepen.

Waarom zorgvervoer in Suriname?

Geen enkel land of volk heeft zich kunnen ontwikkelen zonder vervoer. Transport speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een land of volk. De mens met een beperking is onderdeel van de bevolking. Deze groep kan uit haar isolement worden gehaald en tot zelfstandig burger worden gemaakt door zorg te dragen voor een goed zorgvervoersysteem in Suriname.

Rit aanvragen

Onze zorgcentrale beantwoordt uw telefoon en verwerkt alle aanvragen.

Contact ons

Wan Okasi Zorgvervoer
Margarethalaan 46
Paramaribo

Registratie 

Klik hieronder om u te registreren als lid
en voor toegang tot de interne omgeving.

forum wan okasi

Forum voor onze leden

Dit is het besloten forum van de leden van Wan Okasi. Op dit forum staat het bestuur van stichting Wan Okasi te allen tijde open voor reacties, ideeën, opmerkingen en kritiek. Het forum kan de start zijn voor een discussie, ideeën kunnen er geventileerd worden, mededelingen kunnen worden geplaatst, enzovoorts. Meld je nu aan!