wan okasi 5 1

Wat doet Wan Okasi?

Stichting Wan Okasi heeft drie kerntaken:

  • collectieve belangenbehartiging
  • ondersteuning
  • dienstverlening

Stichting Wan Okasi behartigt de collectieve belangen van de mens met een beperking in Suriname. Wij beijveren ons ervoor dat mensen met een beperking volwaardig kunnen participeren in de Surinaamse samenleving. Dat doen we op zoveel mogelijk manieren. Via de overheid, politiek, maatschappelijke organisaties en in de media.

Bij de belangenbehartiging beroept Stichting Wan Okasi zich op het VN-verdrag inzake de rechten van de mens met een handicap. Dit verdrag stelt dat meedoen en zelfbeschikking mensenrechten zijn. Wan Okasi werkt ernaar toe dat de overheid en andere partijen dit verdrag naleven.

Onze belangenbehartiging richt zich onder meer op zorg en ondersteuning, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en inclusie.

Wan Okasi biedt ondersteuning aan de mens met een beperking die contact zoekt met de stichting. Ook berichten we over actuele ontwikkelingen die voor de mens met een beperking van belang zijn. Door onder meer nieuwsbrieven en een apart forum voor onze leden houden we onze doelgroep op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook streven wij er naartoe regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over brandende kwesties. Wan Okasi zal zich in de toekomst meer gaan bezighouden met het versterken van de lokale belangenbehartiging.

Wan Okasi biedt een aantal diensten en producten aan die speciaal zijn bedoeld voor onze achterban. Een daarvan is zorgvervoer. Via ons Meldpunt kunnen mensen met een beperking knelpunten melden waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Contact ons

Wan Okasi Zorgvervoer
Margarethalaan 46
Paramaribo

Registratie 

Klik hieronder om u te registreren als lid
en voor toegang tot de interne omgeving.